tirsdag den 10. februar 2009

Skal de studerende straffes?!

Hvis regeringen hopper med på skattekommissionens forslag om, at skære i SU’en vil det betyde, at mange studerende må opgive deres uddannelse, da de ikke er i stand til at finansiere deres udgifter, når SU’en ophører. Følgerne vil være, at færre kan tage en videregående uddannelse – stik imod regeringens målsætning om, at 50 % af ungdomsårgangen skal have en videregående uddannelse.

Og dem som tør våge sig ud i et lån af staten vil skulle betale det af mange år fremover, og vil ikke umiddelbart få den store gavn af skattelettelserne de første spæde år på arbejdsmarkedet.

Skattekommissionens formand, Carsten Kock, mener, at det er nødvendigt, at skære i SU’en hvis man vil sikre den almene dansker en god økonomi i fremtiden. Men kan det passe, at man skal skære fundamnentet for Danmarks fremtid - et videnssamfund?

Ingen kommentarer: